Hovoríme o testoch na herpes: čo sú a ako rozlúštiť ich výsledky

Diagnóza herpetickej infekcie sa vo väčšine prípadov vyskytuje pri bežnom externom vyšetrení pacienta. V niektorých prípadoch je však potrebné vykonať špeciálnu analýzu pre herpes, ktorého typ a špecifickosť závisí hlavne od typu infekcie a formy jej priebehu.

Typy diagnózy herpes

Všeobecná diagnostika herpesu zahŕňa nasledujúce zložky:

 • Objasnenie sťažností pacienta;
 • Zbieranie anamnézy, vrátane epidemiologických, na identifikáciu možných kontaktov pacientov s herpesom;
 • Kontrola pacienta.

Na stanovenie stavu pacienta a prítomnosti určitých ochorení sa používajú štandardné metódy prieskumu, ako je FH hrudníka, EKG, FGD, ultrazvuk, všeobecné krvné a močové testy, biochemická analýza krvi a ďalšie štúdie.

Pre diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku herpetickej infekcie sa používajú ďalšie laboratórne testy:

 • Kultúrna metóda;
 • Polymerázová reťazová reakcia (PCR);
 • Imunoenzýmová analýza (ELISA).

Aj v niektorých laboratóriách sa používa cytologická metóda, pri ktorej je škrabanie z postihnutej oblasti kože zafarbené Romanovskym-Giemsom a bunky s niekoľkými jadrami a inklúziami.

Jednoduché vyšetrenie ako najrýchlejší spôsob diagnostikovania herpetickej infekcie

Herpes vyrážky sa vyznačujú špecifickou špecifickosťou. Na koži a slizniciach je možné vidieť bublinové vyrážky rôzneho stupňa predpisovania: vezikuly, pustuly, erózie, rany, krusty. Vyrážky môžu sprevádzať horúčka, sucho v ústach sliznice (s herpetickou stomatitídou), zväčšené lymfatické uzliny, zápach z úst. Preto môže byť hlavnou metódou diagnostiky jednoduché vyšetrenie pre skúseného lekára.

Ak je to potrebné, vykonajte ďalšie laboratórne výskumné metódy, ktoré potvrdzujú alebo odmietajú počiatočnú predpokladanú diagnózu.

Kultúrna metóda analýzy: stará, dlhá a spoľahlivá

Kultúrna metóda je drahý, dlhotrvajúci, ale možno aj najspoľahlivejší variant analýzy. Ako proces je to výsadba biomateriálu na živných médiách a potom štúdium pestovaných mikroorganizmov. Médium a podmienky sa vyberajú pre zamýšľaný patogén. Zvláštnosťou spôsobu kultivácie pri detekcii vírusov, vrátane vírusu herpesu, je, že vírusy sa vyvíjajú len v živých bunkách.

Kuracie embryá sú ideálne vhodné na kultiváciu vírusu herpesu (vírus spôsobuje charakteristické zmeny embrya).

Operačný proces vyzerá takto: z liekoviek na koži pacienta sa obsah odoberie a kuracie embryo je infikované. Infekcia sa vykonáva rôznymi spôsobmi:

 • Na chorionsko-alantoidnej membráne;
 • Do amniotickej dutiny;
 • Do alantoickej dutiny;
 • V žĺtkovom vaku.

Mimochodom, je tiež užitočné prečítať si:

Na štúdium výsledkov vezmite príslušnú časť vajíčka a vložte do sterilnej vody. Povaha lézií sa analyzuje skúmaním kultúry na tmavom pozadí.

Polymerázová reťazová reakcia: test DNA DNA herpesvírusu

Polymerázová reťazová reakcia (PCR) je metóda molekulárnej biológie, ktorá môže výrazne zvýšiť koncentráciu určitých fragmentov DNA v biologickom teste.

PCR sa používa na detekciu herpesvírusu v krvi, moči, spúte, slinách, plodovej vode v čase recidívy. Požadovaný gén sa opakovane klonuje s použitím vhodných primérov (krátke jednovláknové molekuly DNA) a enzýmu DNA polymerázy. Kopírovanie sa uskutočňuje len v prítomnosti potrebného génu v skúšobnej vzorke.

V budúcnosti sa fragment PCR podrobí sekvencii - určuje jej aminokyselinovú alebo nukleotidovú sekvenciu, identifikuje možné mutácie. Indukovaná mutagenéza sa používa na zmenu patogénnych vlastností vírusu, ako aj na to, aby sa zbavila možnosti reprodukcie.

Význam metódy PCR ako testu pre herpes je, že dokáže detekovať vírusové infekcie ihneď po infekcii, to znamená týždne alebo dokonca mesiace pred klinickými prejavmi ochorenia. Pomocou PCR je možné aj jasné písanie vírusu.

Imunoenzymatická analýza ako nepriamy, ale presný spôsob diagnostiky

ELISA (enzýmová imunoanalýza) je imunologická metóda na stanovenie makromolekúl, vírusov a rôznych zlúčenín. Metóda je založená na špecifickej reakcii antigén-protilátka. Pomocou určitého enzýmu sa môže vytvoriť komplex, ktorý sa vytvorí.

Po penetrácii herpesvírusu do tela reaguje tento s tvorbou protilátok - ochranných imunoglobulínov triedy G a M. Spočiatku sa objaví IgM s následnou IgG. Preto ak sú tieto protilátky prítomné v tele, potom je prítomný herpes vírus. Samotná analýza sa zašle na detekciu týchto protilátok.

Kvalitatívna reakcia ELISA určuje prítomnosť protilátok, typ vírusu a pravdepodobnosť predchádzajúcich relapsov. Kvantitatívna reakcia ELISA určuje titer protilátok a následne stav antivírusovej imunity. Vysoké titre protilátok proti herpesu môžu naznačovať nedávne recidívy choroby.

Existujú dva hlavné spôsoby vykonávania metódy ELISA: priame a nepriame.

V priamej analýze sa do testovacieho séra pridá herpesový antigén so špecifickou značkou. Keď sú v sére prítomné protilátky, vytvárajú sa komplexy antigén-protilátka. Po premytí testovacieho systému sa do komplexov pridávajú špeciálne enzýmy. Majú afinitu k týmto komplexom a reagujú s nimi, farbiace vzorky. Určenie koncentrácie farebnej látky vo vzorke vedie k záveru, že koncentrácia protilátok v krvi je vysoká.

Pri nepriamej analýze herpesu sa proces stáva zložitejším. Označené protilátky sa pridajú po predbežnej reakcii medzi protilátkami a antigénom bez akýchkoľvek značiek. Výsledkom je vytvorenie komplexu protilátka + antigén + protilátka. Antigén sa potom stláča medzi dve protilátky. Preto bola metóda daná druhým názvom "sendvičová metóda". Takáto duálna kontrola zvyšuje citlivosť a špecifickosť reakcie ELISA, ktorá umožňuje identifikovať protilátky pri nízkej koncentrácii vo vzorke.

Špecifickosť najlepších testovacích systémov dosahuje 100%, čo spôsobuje vysokú presnosť analýzy pomocou metódy ELISA.

Analgetiká pre opar v zahraničí

V zahraničí sa používajú tri hlavné typy herpesových testov:

Pokit je expresná analýza, ktorá detekuje vírus herpes simplex typu 2. Špecifickosť je 94-97%. Analýza odoberá krv z prsta, výsledky analýzy sa získajú do desiatich minút. Pre tehotné ženy sa táto metóda nepoužíva.

Herpeslekt zahŕňa dve metódy: test ELISA a imunoblotovanie. S ich pomocou sa detegujú protilátky proti vírusu herpes simplex oboch typov. Tieto testy sa môžu použiť v tehotenstve. Výsledok sa dosiahne do jedného až dvoch týždňov po zberu krvi z žily. Druhá možnosť je takmer dvakrát drahšia ako prvá.

Western Blot sa považuje za "zlatý štandard" vo vedeckom výskume. Identifikuje oba typy vírusu herpes simplex. Má vysokú citlivosť a špecifickosť (viac ako 99%). Môže sa použiť aj počas tehotenstva. Výsledok je pripravený dva týždne po vykonaní analýzy.

Všetky tieto metódy sú účinné po 3 až 4 mesiacoch od času infekcie.

Analýzy herpetickej infekcie u tehotných žien

Pred plánovaním tehotenstva je potrebné vyšetriť genitálny herpes, pretože táto forma infekcie môže byť v určitých situáciách pre plod veľmi nebezpečná. Najčastejšie komplikácie sú infantilná mozgová obrna a mentálna retardácia. Pri odhalení genitálnej herpetickej infekcie musíte absolvovať liečbu a až potom plánovať tehotenstvo.

Tehotenstvo a herpes

Obzvlášť nebezpečné relapsy alebo primárne infekcie počas prvých 12 týždňov tehotenstva, keď sa tvorí plod. Ak je klinika opotrebovaná, ale existujú podozrenia z tejto choroby, je potrebné vykonať test ELISA. Vysoké titre IgM naznačujú primárnu infekciu alebo relaps.

Poznámka: je "menštruačný" forma vírusu herpes simplex, v ktorom recidív dôjde každý mesiac po dobu 2-5 dní pred krvácanie, čo je pravdepodobne v dôsledku zvýšenej syntéze progesterónu, ktorý potláča imunitný systém. Táto skutočnosť by sa mala brať do úvahy pri analýze herpesu v tomto období.

Infekcia herpesvírusom počas pôrodu

Vysvetlenie analýz

Imunologická analýza sa zvyčajne používa najčastejšie na laboratórnu detekciu herpetickej infekcie v Rusku. Aby ste pochopili výsledky tejto analýzy, potrebujete poznať nasledujúce významy formulácií:

 • Anti-HSV IgG (protilátky proti vírusu herpes simplex imunoglobulínu G) hovorí o prenesenej chorobe, možno ju určiť počas celého života;
 • Anti-HSV IgM (protilátky proti imunoglobulínu M triedy herpes vírusu) naznačujú akútny proces, pretrvávajú až dva mesiace.

Potom je jasné, čo dokazujú tieto výsledky:

 • Anti-HSV IgG -, anti-HSV IgM -. Neexistuje žiadna infekcia. Tehotné ženy by sa mali vyšetrovať každý trimester tehotenstva, pretože neexistuje žiadna ochrana;
 • Anti-HSV IgG +, anti-HSV IgM +. Relatívna choroba. Tehotné ženy môžu prenášať vírus na plod transplacentárnym spôsobom, pravdepodobne infikujú dieťa počas pôrodu;
 • Anti-HSV IgG -, anti-HSV IgM +. Primárna infekcia. Existuje ohrozenie plodu u tehotných žien.
 • Anti-HSV IgG +, anti-HSV IgM. Vyskytuje sa imunita proti herpesu.

Dôležitým ukazovateľom je index avidity - posúdenie schopnosti IgG viazať herpesvírus na neutralizáciu.

 • Negatívny index avidity naznačuje absenciu infekcie. A v dôsledku toho nedostatok ochrany plodu;
 • Avidita je nižšia ako 50% - detekujú sa nízke protilátky. Hovoria o primárnej infekcii.
 • 50-60% znamená, že výsledky sa ťažko interpretujú a po 2 týždňoch sa má analýza opakovať;
 • Viac ako 60% - vysoko protilátky. Svedčite o nosiči alebo o chronickej infekcii. Primárna infekcia nie je ohrozená.

Pokiaľ ide o PCR, všetko je jednoduchšie. Pozitívnou reakciou je, že existuje vírus. Negatívny - neexistuje žiadny vírus.

Ak chcete byť testovaný na herpes, stačí preniesť štúdiu krvi, moču, odobrať škrabanie zo slizníc alebo obsah dostupných na koži blistrov. Niektorá špeciálna príprava na podanie testov sa nevyžaduje a mali by ste dodržiavať obvyklé odporúčania: je žiaduce podávať krv na prázdny žalúdok av predvečer odmietania užívania mastných jedál.

Odporúčanie na analýzu uvádza ošetrujúci lekár v polyklinike. Po skončení procedúry nezabudnite znova navštíviť lekára, pretože by mal poskytnúť výklad výsledkov - aby sa predišlo nesprávnemu výkladu a určeniu ďalšej taktiky liečby.

Analýzy vírusu herpes: výhody a nevýhody existujúcich typov výskumu

Niekedy rutinné vyšetrenie umožňuje lekárovi diagnostikovať infekciu vírusom herpes. Na objasnenie diagnózy však musíte urobiť krvné testy na herpes a vykonať ďalšie štúdie. Každá z analýz má svoje vlastné zvláštnosti, výhody a nevýhody.

obsah

Herpes je bežná vírusová infekcia osoby. Zvýšenie výskytu herpesu vo svete viedlo k hroziacej situácii. Herpes sa zvyčajne prejavuje vyrážkami na koži a slizniciach, ale často ľudia nemajú ani podozrenie, že sú nosičmi choroby. Vírus je možné spoľahlivo určiť predložením krvného testu pre herpes.

Krvný test na herpes umožňuje odborníkovi vybrať individuálnu liečbu

Charakteristika vírusu

Existuje osem typov herpes vírusov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v populácii:

 • jednoduchý vírus herpes simplex prvý typ (prejavujúci sa vyrážkou na tvári);
 • vírus herpes simplex druhého typu (charakterizovaný erupciami na pohlavných orgánoch);
 • Zoster - vírus tretieho typu (spôsobuje varixy a šindle);
 • vírus štvrtého typu - Epstein-Barr (spôsobuje infekčnú mononukleózu);
 • cytomegalovírus;
 • herpesvírus šiesteho typu (vyvoláva vývoj roztrúsenej sklerózy);
 • vírusy siedmeho a ôsmeho typu sú slabo známe, ale považujú sa za možnú príčinu mnohých onkologických ochorení.

Dôležité! Herpetická infekcia spôsobuje život ohrozujúce choroby, recidivujúce ochorenia a transplacentárne infekcie, ktoré vedú k vrodenej deformácii detí. Preto je v mnohých prípadoch nevyhnutná diagnóza herpesu.

Odborníci vám odporúčajú vykonať krvný test na herpes vírus, keď máte prvé príznaky. To pomôže určiť typ infekcie a zastaviť šírenie vírusu v tele.

Prítomnosť herpesu u tehotnej ženy ovplyvňuje zdravie dieťaťa

Symptómy oparov

Často herpetická infekcia nemá žiadne príznaky, takže infikovaní ľudia nevedia o ich infekcii.

Perorálny herpes (spôsobený vírusom typu 1) sa prejavuje bolestivými pľuzgiermi na perách alebo nosných dierkach.

Herpes genitálny typ môže byť tiež asymptomatický, ale s výskytom vyrážok na pohlavných orgánoch sa choroba stane bolestivým pre pacienta. Patológia sa vyznačuje častými recidívami a môže spôsobiť vznik malígnych nádorov prostaty u mužov a krčka maternice u žien.

Poznámka. Prvý typ vírusu môže ľahko prejsť do druhého, t.j. od pacienta s perorálnym herpesom môžete dostať herpetický genitálny systém.

Keď je imunita oslabená, vírus sa prejavuje ako vyrážka na perách

Potrebná diagnostika

Na identifikáciu vírusu existuje niekoľko typov testov. Za to musíte darovať krv. Medzi laboratórne štúdie sú známe:

 • PCR (polymerázová reťazová reakcia);
 • ELISA (enzýmová imunoanalýza);
 • RIF (imunofluorescenčná reakcia);
 • kultúrnych metód výskumu.

Po konzultácii so špecialistom a externým vyšetrením lekár poskytne odporúčanie pre potrebné klinické testy a povie vám, ako urobiť krvné testy na herpes. Zvyčajne varujú pred zákazom konzumácie alkoholu, mastných, vyprážaných, korenených potravín. Materiál sa odovzdáva ráno do prázdneho žalúdka.

PCR krvný test

PCR (polymerázová reťazová reakcia) je biologická molekulárna metóda. Táto metóda je založená na polymerázovej reťazovej reakcii a umožňuje určiť prítomnosť vírusu DNA v biomateriáli (v krvi, slinách, moči, plodovej vode).

Odovzdanie krvi na herpes na analýzu PTSR je možné v špecializovaných laboratóriách. Výsledky testov umožňujú stanoviť diagnózu bezprostredne po infekcii bez čakania na ukončenie inkubačnej doby a prejavov ochorenia. To je dôležité najmä pre tehotné ženy.

Dôležité! Metóda PCR je charakterizovaná vysokou citlivosťou a presnosťou, ale pri nevhodnom zbere materiálu alebo v rozpore s podmienkami skladovania a prepravy môže poskytnúť falošne pozitívne alebo falošne negatívne výsledky.

Kompletný obraz prítomnosti vírusu herpes v tele je potvrdený niekoľkými typmi analýz

Imunoenzýmová analýza

ELISA (enzýmová imunoanalýza) je založená na určení prítomnosti protilátok proti vírusu v krvi. Keď vírus vstúpi do tela, tvoria sa protilátky (imunoglobulíny IgM a IgG). Spočiatku sa zobrazí IgM a neskôr IgG.

Čo ukazuje herpesový test? Prítomnosť alebo neprítomnosť každého typu protilátky umožňuje posúdiť infekciu osoby a stav jeho imunity. Dekódovanie indikátorov je uvedené v tabuľke:

Existuje kvalitatívna metóda ELISA a kvantitatívna. Prítomnosť protilátok a typ herpes vírusu sa stanovuje kvalitatívne.

Kvantitatívna metóda ELISA určuje titer protilátok, t.j. stav imunity vo vzťahu k herpesu. Vysoký titr protilátok naznačuje, že pacient nedávno utrpel relapse choroby.

Dôležité! Analýzy prítomnosti herpesu metódou ELISA sú najdôležitejšie pre stanovenie diagnózy, aj keď táto metóda je nepriama.

Moderný výskum je kľúčom k účinnej liečbe

RIF (imunofluorescenčná reakcia)

Metóda je rýchla a jednoduchá, nedáva však 100% presnosť. Je založená na detekcii herpesových antigénov v testovacom materiáli (krv, škrabanie z postihnutých slizníc). Roztok sa ošetruje činidlom obsahujúcim protilátky proti herpesu, zafarbené fluorescenčným farbivom. Keď nastane reakcia antigén-protilátka, vzniknú luminiscenčné komplexy, ktoré sú dobre viditeľné pod mikroskopom.

Kultúrna metóda

Ide o dlhú a nákladnú metódu, ktorá sa však považuje za najspoľahlivejšiu. Pre túto analýzu sa nepoužíva krv, ale škrabanie (obsah vezikúl).

Proces spočíva v zasiatí odobratého materiálu do živného média, zvyčajne kuracieho embrya. Charakteristickými zmenami infikovaného embrya určite typ vírusu herpesu.

liečba

Dôležité! Neexistujú žiadne lieky na úplné zničenie herpesu v tele. Existujú však lieky, ktoré zabraňujú reprodukcii vírusu.

Poranenia na perách a nosovej sliznici sa ošetrujú krémami a masťami. V zložitejších prípadoch lekár predpisuje podávanie tabliet na základe individuálnych charakteristík pacienta a dostupných testov na herpes vírus. Ako analyzovať a kde je najlepšie urobiť, radí expert.

Je potrebné reagovať na prvé príznaky herpes lokálnej liečby

Dôležité! Nemôžete liečiť herpes s výrobkami obsahujúcimi alkohol (roztok jódu alebo diamantovej zelene). Vírus nezastaví reprodukciu a alkoholové roztoky nadmerne vysušia pokožku.

Medzi známe lieky môžeme uviesť antivírusové masti: Zovirax, Gerperax, Vivorax a ďalšie.

V závažných prípadoch infekcie HSV sa používa antivirotiká pre požitie (acyklovir, valacyklovir, Famvir) a imunostimulans (Likopid, TSikloferon). Iba lekár predpisuje tieto prostriedky.

Medzi receptormi tradičnej medicíny môžete nájsť vhodnú metódu na liečbu herpesu:

 • Použitie soli a sódy na postihnuté miesta vám umožní zbaviť sa rany a zastaviť zápal.
 • Odrežte kúsok listu z aloe vera a aplikujte trikrát denne, pričom meníte obväz. Udržujte ho na rane najmenej 25 minút. Aby sa obväz pevne držal, fixuje sa kusom omietky.

Prevencia herpesu

Preventívne opatrenia zabraňujú infekcii rodinných príslušníkov a iných ľudí. Existujú pravidlá, ktoré by každá infikovaná osoba mala vedieť:

 • Po kontakte s postihnutým miestom umyte ruky.
 • obmedziť priamy kontakt (bozkávanie);
 • keď genitálna forma herpesu počas sexuálnych aktivít používa kondómy a antiseptiká, ako je miramistín alebo chlórhexidín;
 • používať individuálne hygienické predmety;
 • užívať imunomodulátory a antivirotiká.

Včasná liečba herpesu zabráni vážnym ochoreniam. Krvný test protilátok proti herpesu je potrebný na stanovenie správnej diagnózy a na výber komplexnej terapie.

Ktorý lekár zaobchádza s herpesom a ako sa uskutočňuje analýza

Analýza herpesu, jeho vzhľad a špecifickosť závisí od typu patológie a formy úniku. Najčastejšie diagnóza herpesových infekcií zahŕňa externé vyšetrenie bez ďalších procedúr. Stojí za zmienku, že vírusový pôvodca, ktorý je v tele - nikdy neopustí.

Typy diagnostiky a analýzy počas herpesu

Všeobecná štúdia herpesu zahŕňa takéto zložky:

 • objasnenie sťažností chorých;
 • zhromažďovanie anamnézy (epidemiologické) na identifikáciu možného kontaktu s pacientmi s herpes infekciou;
 • vyšetrenie chorých.

Protilátky proti vírusu herpesu sa rozvíjajú po celý život. Na stanovenie stavu pacienta a identifikáciu prítomnosti činidla v tele je možné vykonať určitý počet štandardných metód. Pacientovi by sa mala podať krv, moč, biochemický krvný test na herpes.

Na diagnostiku a rozlíšenie herpetickej infekcie lekári používajú ďalšie laboratórne postupy.

 1. Kultúrne metódy.
 2. Polymerázová reťazová reakcia (PCR analýza).
 3. Imunoenzýmová analýza vírusu herpesu.

V závislosti na tom, akú lekára lieči herpes, môže priradiť ďalšie diagnostického postupu, ako je cytologické vyšetrenie, v ktorej je škrabanie odobratého z infikovaného časti epidermis. Je zvlášť zafarbená a odhaľuje patologické bunky s niekoľkými jadrami a ďalšími inklúziami.

Herpes vyrážky sa vyznačujú určitou špecifickosťou. Na slizniciach a pokožke v pacientovi s herpesom sa objavia bublinové vyrážky rôzneho stupňa vývoja. V závislosti od predpisovania symptómov na koži sa môžu identifikovať vezikuly, papulózne formácie, erózie, vredy alebo kôry.

Okrem lézie u pacienta v čase, kedy je možné pozorovať akútna horúčku, sucho v ústach, zmena veľkosti lymfatických uzlín, rovnako ako nepríjemný zápach z ústnej dutiny. Preto, ak je vizuálna skúška vykonaná skúseným lekárom s príslušnou kvalifikáciou, môže ľahko určiť typ ochorenia. Ak je to potrebné, môžu sa použiť ďalšie laboratórne testy, ktoré potvrdia alebo vyvrátia diagnózu.

Laboratórne vyšetrenie vírusu herpesu

Kultúrne postupy sú najdrahšie a časovo náročné, ale spoľahlivejšia analýza herpesu ešte nebola vyvinutá. Samotná metóda je proces výsevu biomateriálov na živnom médiu. Následne odborníci budú musieť vyšetriť pestované mikroorganizmy. Médium s podmienkami sa vyberie na základe predpokladaného činidla patogénu. Diagnostickým znakom je, že keď je detegovaný vírus, musí sa vyvinúť v živých bunkách. Za to sa najčastejšie používa kuracie embryo. Herpes vírus spôsobuje významné zmeny, ktorých detekcia potvrdí prítomnosť patogénu tejto konkrétnej choroby. Je to spôsobené tým, že embryo zvieraťa nemá protilátky proti herpesu.

Vo všeobecnosti to vyzerá takto. Z bublinových vyrážok na koži pacienta sa obsah odoberá a vstrekuje do kurčatového embrya. Infekcia živých buniek sa vykonáva niekoľkými spôsobmi:

 • cez amnózovú dutinu;
 • pomocou žĺtkového vaku;
 • na chorionskej alantoickej membráne.

Aby bolo možné študovať získané výsledky, je potrebné odobrať zodpovedajúcu časť embrya a umiestniť ju do sterilnej vody. Porážka sa analyzuje umiestnením výslednej kultúry na tmavé pozadie.

Analýza krvi pre herpes v tehotenstve alebo v niektorých iných prípadoch sa často uskutočňuje ako polymerázová reťazová reakcia, to znamená metóda molekulárnej biológie.

S jeho pomocou je možné významne zmeniť koncentráciu potrebných fragmentov DNA v biologických testoch. Použite túto metódu na detekciu herpesu: krvný test, moč, spútum, sliny alebo plodovú tekutinu počas relapsu. Požadovaný gén sa musí opakovane inkubovať s primérmi a enzýmami. Kopírovanie sa môže vykonávať iba v prípadoch, keď sú prítomné potrebné gény vo vzorkách, ktoré sú predmetom štúdie.

V budúcnosti sa samotný enzým podrobí sekvencovaniu, to znamená, že lekári určujú aminokyselinovú a nukleotidovú sekvenciu. Okrem toho môžu byť rovnaké mutácie detegované rovnakým spôsobom. K vírusu herpes simplex je spojená indukovaná mutagenéza, ktorá mení patogénne vlastnosti patogénu a zabraňuje jeho násobeniu.

Výhodou takýchto postupov je, že vám umožňuje identifikovať vírus bezprostredne po tom, ako agent vnikne do tela. To znamená, že dešifrovanie krvného testu na herpes umožní určiť vírusovú patológiu počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov pred prvými klinickými prejavmi. Pomocou tejto metódy je možné presne opísať herpesvírus.

V srdci enzymatického imunotestu pre herpes vírus leží špecifická reakcia pozdĺž reťazca antigénu a protilátky. Použitím určitých enzýmov po postupe je možné izolovať vytvorené komplexy.

Po vstupe herpesvíru do človeka reaguje telo s tvorbou protilátok. Preto sú takmer všetky analýzy zamerané na ich detekciu. Kvalitatívne reakcie po ELISA umožňujú určiť prítomnosť protilátok, to znamená pracovnú kapacitu imunitného systému proti tomuto vírusu. S pomocou kvantitatívnej reakcie odborníci definujú anti-titre. Ich veľké množstvo poukazuje na nedávne recidívy patológie. Existujú dva hlavné typy vykonávania postupu: nepriame a priame. Počas priameho postupu by sa antigén herpesvírusu so špecifickými značkami mal pridať do séra, ktoré sa má testovať. Pri nepriamej metóde je proces komplikovanejší.

Väčšina pacientov pred vstupom do lekárskej inštitúcie sa zaujíma o: ktorý lekár lieči herpes na perách alebo iných častiach tela. Ak sa príznaky choroby objavili v oblastiach epidermis v oblasti tváre, je potrebné poradiť sa s dermatológom, ktorý bude vykonávať počiatočné vyšetrenie, a dať smer testov. Ak je patológia prejavuje na genitáliách pacientov je odpoveď na otázku "aký druh lekár lieči genitálny herpes" je závislá na pohlavie chorého, teda zaobchádza ženám gynekológa a mužov - urológ.

Analýzy herpes vírusu u tehotných žien

Pred plánovaním tehotenstva sa odporúča, aby žena bola vyšetrená na genitálny herpes, pretože ochorenie v tomto prípade môže byť pre plod veľmi nebezpečné. Z najčastejších komplikácií je detská mozgová obrna s mentálnou retardáciou izolovaná. Ak sa zistí herpes patogén, je potrebné najprv absolvovať kurz liekov a až potom plánovať tehotenstvo.

Obzvlášť nebezpečné je relaps alebo primárna infekcia počas prvých 12 týždňov tehotenstva, v čase vzniku plodu. Ak je klinický obraz vymazaný, ale existuje podozrenie na vznik ochorenia, potom by sa mal urobiť test ELISA. Vysoké kvantitatívne tituly budú hovoriť o primárnej infekcii alebo relapsu.

Navyše nie každá žena vie, že existuje menštruačná forma jednoduchej herpetickej infekcie, keď sa recidívy vyskytujú každý mesiac po dobu 2-5 dní pred krvácaním. Lekári spájajú takýto priebeh choroby so zvýšenou syntézou progesterónu v tomto momente, ktorý potláča prácu imunitného systému. Táto skutočnosť by sa mala vziať do úvahy v čase, keď sa herpes test uskutočňuje počas tehotenstva.

Tehotná žena by mala venovať osobitnú pozornosť akémukoľvek prejavu infekčných procesov. Jej zdravie priamo ovplyvňuje plný vývoj plodu a budúceho stavu dieťaťa. Včasné odvolanie na lekára pri prvej symptomatológii zabráni vzniku komplikácií u budúcej matky a jej dieťaťa. Počas obdobia gravidity je imunitný systém ženy veľmi slabý, preto je neustále náchylný na penetráciu rôznych vírusových agens do tela. Aby sa zabránilo infekcii, odporúča sa tehotná žena, aby bola vonku od širokého davu ľudí. Okrem toho je hypotermia veľmi nebezpečná. V mnohých ohľadoch starostlivosť a zodpovednosť matky závisia od zdravia novorodenca.

Analýza herpes

Najčastejšie v domácich klinikách sa vykoná enzýmovo viazaný imunosorbentný test s cieľom zistiť prítomnosť herpetického činidla v tele. Dešifrovanie by malo byť vykonané kvalifikovaným odborníkom, takže pacienti nemôžu samostatne diagnostikovať a začať liečbu. Samoliečba môže spôsobiť komplikácie a výskyt sekundárnych infekcií. Pacientovi sa odporúča dodržiavať všetky lekárske predpisy. Presné dodržanie trvania kurzu umožní dávkovanie v krátkom čase odstrániť hlavné príznaky vírusovej choroby a zabrániť recidívam.

Ak boli v teste zistené protilátky G, indikuje to predchádzajúcu infekciu. Takéto indikátory možno pozorovať po celý život pacienta, ak k nemu došlo raz. Imunoglobulíny skupiny M svedčia o akútnom priebehu ochorenia, takýto index pretrváva dva mesiace po zotavení.

V ostatných ohľadoch, keď sa dosiahnu výsledky, prítomnosť alebo neprítomnosť patogénu sa odrazí v indexe. Takže negatívny znamená, že patológia sa nevyvíja. Viditeľnosť až päťdesiat percent znamená primárnu infekciu. Z 50 na 60 percent - skreslený výsledok s potrebou opakovať analýzu. Vyššie percento indikuje nosič alebo chronickú infekciu.

S cieľom získať kompletné vyšetrenie na herpes, by malo stačiť, aby štúdium krvi, moču, a tiež sa zaoberal slizničných sterov alebo obsah bublín prítomných na koži. Neexistuje špeciálna príprava na vykonanie testov, pacient by mal dodržiavať bežné všeobecné odporúčania. To znamená, že je žiaduce brať krv na prázdny žalúdok a v predvečer obmedzenia na konzumáciu tučných potravín.

Odporúčanie k testom by mal poskytnúť ošetrujúci lekár, ktorý vyšetrenie vykoná. Úzka špecialita lekára závisí od oblasti tela, kde sa objavujú príznaky vírusu. Po vykonaní všetkých testov musíte znova navštíviť lekára. Vypracuje interpretáciu, pretože pacient sám môže nesprávne interpretovať výsledok. Lekár musí určiť ďalšie terapeutické taktiky založené na stupni vývoja ochorenia a charakteristikách jeho priebehu.

Zložitosť priebehu tejto choroby spočíva v tom, že nie je liečiteľná. Vírus, ktorý je v tele, sa môže kedykoľvek aktivovať, najmä ak je imunitný systém pacienta v oslabenom stave.

Herpes vírus

Herpes vírus Je jedným z najbežnejších patogénov infekčných chorôb, charakterizovaných predovšetkým skrytými klinickými symptómami a opakujúcim sa priebehom. Aktivácia herpes vírusu jedného alebo iného etiopatogenetického typu nastáva v okamihu oslabenia funkcie ľudského imunitného systému, ktorý sa klinicky prejavuje výskytom patognomických prvkov exantému. Tropizmus vírusu herpes sa odlišuje od slizníc, zrakových orgánov a vonkajších genitálií. Možno, že každý dospelý človek sa počas svojho života stretol s problémom vzhľadu nepríjemného pocitu pálenia v oblasti pery, po ktorom nasledovala tvorba kvapalín obsahujúcich vezikúl náchylných na sebaobranu a tvorbu kôry. Toto je klasická verzia priebehu ochorenia vyvolaná vírusom herpesu.

Podľa štatistík Svetovej asociácie epidemiológov je asi 90% svetovej populácie infikovaných rôznymi druhmi herpes vírusu. Hlavná kategória tzv riziko vzniku infekcie vírusom herpes, sú ženy v reprodukčnom veku, ktorí majú genitálny prevládajúci klinickú formu choroby, ktorá je druhý výskyt patológií, sexuálne prenosnú chorobu.

Ako zdroj herpes vírusu pôsobí iba osoba trpiaca aktívnou formou patológie, počas ktorej epiteliocyty slizníc obsahujú virión. Penetrácia herpetického vírusu prvého alebo druhého typu do tela zdravého človeka nastáva pri sexuálnom alebo orálno-genitálnom kontakte, za predpokladu, že je poškodený epitel spojených slizníc. Následne sa veľká koncentrácia vírusu nahromadí v nervovom tkanive a koncentruje sa v nervových gangliách, v ktorých si dlhodobo zachováva známky životnej aktivity.

Primárny spôsob prenosu herpes vírusov je kontakt, aj keď epidemiológovia a infekcionisti nevylučujú možnosť infekcie metódami prenášanými vzduchom a kontaktom s domácimi. Za pozornosť stojí, je tendencia herpes vírusu prekonať transplacentárny bariéru, ktorá vytvára podmienky na vnútromaternicové infekciu plodu a novorodenca infekcie v čase pôrodu. Veľmi vzácny spôsob infekcie plodu stúpa, keď je tehotná žena postihnutá herpesvírusom krčka maternice s ďalším rozšírením do maternicovej dutiny.

Čo je herpes vírus

Patogenéza perzistentné infekcie herpes vírusu je neustále tvárnenie a následné reprodukcia "dcérske" infekčných viriónov vnútri buniek do ich maximálnej koncentrácie v postihnutých bunkách po 15 hodín od okamihu prvého infekcie. Tak, "rodič" vírusová častice schopné tvoriť až 100 "dieťa" viriónu, zatiaľ čo v jednom ml intradermálne obsah bublín je obrovské množstvo vírusových častíc.

Charakteristickým znakom vírusu herpesu je jeho tepelná stabilita. Inaktivácia vírusu herpesu s jeho úplnou deštrukciou sa dá dosiahnuť len po dlhodobej liečbe horúčkou vyššou ako 50 stupňov. Okrem toho je virion odolný voči sušeniu na tvrdých a mäkkých povrchoch až 12 hodín. V ľudskom tele po primárnej infekcii si materský virion uchováva znaky života počas celého života človeka za predpokladu, že je koncentrovaný v nervových bunkách regionálnych ganglií v modifikovanej forme.

Zvláštnosťou rôznych typov herpes vírusu je jeho schopnosť opakujúce sa samozrejme, ktorý sa často vyskytuje v akejkoľvek stresových situáciách (hormonálne poruchy, cestovné, nadmerné ultrafialové a ionizujúceho žiarenia, narušenie imunitného aparátu človeka).

Zvláštne nebezpečenstvo je herpes vírus v prípade možnej infekcie plodu, ako aj obdobie tehotenstva sa týka varianty fyziologickým stresom, počas ktorej poznamenali prirodzený pokles imunitného aparátu ženy. Takže herpes vírus je častejšie ako iné sexuálne prenosné infekcie, je registrovaný u žien v období tehotenstva počas analýzy FHN. Liečba tehotnej ženy s protivírusovými liekmi je mimoriadne náročná, preto gynekológovia odporúčajú vykonať štúdiu o účinnosti infekcie vírusom herpes v štádiu plánovania tehotenstva.

Medzi orgánov a tkanív, ku ktorému herpes vírus je tropický potrebné poznamenať, optické ústrojenstva, horných dýchacích ciest, ústnej dutiny orgány, kožu a sliznice, pľúcneho parenchýmu, kardiovaskulárny systém, gastrointestinálny trakt a pohlavné orgány, štruktúry nervózny a lymfatického systém. S ohľadom na preventívne opatrenia, aby účinne zabrániť rozvoju infekcie tela vírusom herpes, problematika posilňovanie ľudského imunitného aparátu dodržiavaním odpočinku a výživy, vitamínu a prijímanie imunomodulačné činidlá.

Ďalším znakom vírusu herpesu je extrémne intracelulárna reprodukcia, ktorá sťažuje jeho inhibíciu použitím známych protivírusových liekov. Posledný vývoj farmakológov sa podaril len pri syntéze účinnej látky, čo umožňuje potlačiť násobenie prvého typu vírusu herpesu. Základom liečby herpetických infekcií sú topické prípravky vo forme masti a krémy, ktoré za krátky čas dokážu zmierniť stav pacienta.

Vírus typu Herpes simplex typu 1

Herpes simplex vírus typu 1 sa označuje ako infekčné ochorenie herpes simplex vírus, ale v každodennej klinickej praxi, infekčné ochorenie často používajú termín "labiálnej herpes", pretože sklon poraziť pôvodcu sliznice pier krytu. Tento typ vírusu herpes patrí do kategórie najbežnejších, pretože infekcia ľudského tela nastáva po narodení. Keď je aktivovaný, pôvodca 1 príznakov herpes vírus typu sú lokalizované v priemete pier a pokožkou nasolabiálních trojuholníka. V situácii, keď osoba má príznaky závažnej imunodeficiencie môže vyvinúť atypické príznaky herpes vírusu typu 1 s porážkou slizníc pohlavných orgánov, nechtového lôžka, spojovky oka, ako aj ústne a nosné dutiny.

Herpes simplex vírus typu 1 má neurotropiu a neurovirulenciu, to znamená, že je schopný zasiahnuť neuróny a vyvolávať vývoj klinických symptómov neurologickej patológie. Okrem toho je znakom patogenézy infekcie vírusu herpes simplex typu 1 jej schopnosť inhibovať fagocytózu ako jednu z hlavných väzieb imunity. Vzhľadom na uvedené znaky je herpesvírus typu 1 náchylný k dlhému latentnému nosiču s koncentráciou viriónov v nervovom tkanive, čo vytvára podmienky pre čo najväčšie šírenie v ľudskej populácii.

Aktivácia herpes vírusu typu 1 v ľudskom tele s výskytom klinických príznakov sa vyskytuje s frekvenciou až trikrát za rok a trvanie klinického obrazu nie je dlhšie ako desať dní. V situácii, keď infikovaná osoba trpí akoukoľvek formou imunitnej nedostatočnosti, môže dôjsť k opakovanému výskytu infekcie.

Medzi patognomonické klinických prejavov herpes simplex vírus typu 1, by si mali uvedomiť vzhľad vezikulárnych lézií pier, spojovky proti pozadia mierne vyjadrené intoxikácie a prechladnutia syndrómu. Na účely odlíšenie, existujúce pacient Klinické prejavy infekcie herpes simplex vírus typu 1, by mala byť použitá laboratórne metódy pre určenie typu prostriedku, klinického štádia ochorenia, ktorý je založený na stanovenie titru špecifických protilátok. Pri priraďovanie analýzy laboratórne pacienta pre identifikáciu aktivitu vírusu herpes typu 1 by si mali uvedomiť, že vzhľad IgM dochádza v piaty deň po infekcii, a IgG sú určené iba po dva týždne nástupe. Trvanie cirkulácie IgM v celkovom prietoku krvi je tri mesiace, zatiaľ čo IgG proti vírusu herpes simplex typu 1 je zistený počas celého života od primárnej infekcie. Funkcia IgG je ich schopnosť prekonať placentárnu bariéru. Hlavnou funkciou IgG je neutralizácia herpesvírusu typu 1 a IgM pôsobí ako provokér tvorby imunitných procesov v infikovanom organizme.

Ak teda skúmaný pacient v periférnej krvi vykazuje zvýšený titer špecifického IgG na herpes vírus typu 1 na pozadí aktívnych klinických symptómov, potom môžeme usúdiť, že tvorba typovo špecifickej intenzívnej imunity. Stanovenie nízkeho IgG titra súčasne s negatívnou reakciou PCR svedčí o latentnom prúde herpetickej infekcie.

Najviac náchylní na kategóriu vírusu herpes simplex typu 1 sú ženy v reprodukčnom veku, najmä počas tehotenstva. Zvlášť nebezpečné situácie je infekcia herpes vírusu typu 1 v prvom trimestri tehotenstva, pretože za týchto podmienok je vírus cez placentárnu bariéru a spúšťa vývoj abnormalít štruktúr nervového systému plodu, ktorý občas nie sú zlučiteľné so životom.

Farmakoterapia z vírusu herpes simplex typu 1, je ťažké pre lekára, vzhľadom na nedostatok účinných antivírusových liekov, ktoré môžu úplne zničiť všetkých ľudí v vírusové častice. Preventívna liečba vírusu herpes simplex typu 1 sa tiež neuplatňuje a prevencia infekcie je možná iba vtedy, ak je vylúčený prenos vzduchu a kontaktný spôsob prenosu infekcie. Antibakteriálne lieky nie sú zahrnuté do schémy komplexnej terapie vírusu herpes simplex typu 1. V súčasnej dobe sa za účelom liečby pre liečbu pacientov s aktívnou formou herpes vírus typu 1, aplikuje antivírusové prípravky na báze acykloviru v rôznych dávkových formách (1 g denne perorálne vo forme tabliet, vypočítané denná dávka intravenózna injekcia - 5 mg na kg z hmotnosti pacienta sa ako lokálna terapia použije masť obsahujúca acyklovir). Včasný predpis antivírusovej terapie pre vírus typu 1 herpes simplex vám umožňuje znížiť intenzitu a trvanie klinických príznakov, znížiť počet recidív.

Vírus typu Herpes simplex typu 2

Herpes simplex vírus typ 2, alebo herpes simplex vírus v každodennej praxi a infekčných ochorení, špecialistov gynekológov zvanej genitálny alebo anogenitálnej herpes, aj keď nie je vylúčená možnosť porážky a ďalšie orgány ľudského tela podľa druhu patogénu. Primárny spôsob šírenia infekcie je sexuálny, takže hlavné klinické symptómy vírusu herpes simplex typu 2 sú umiestnené v anogenitálnej oblasti. Pozoruhodná je hlavná porážka ženskej polovice populácie reprodukčného veku. Vysoká miera infekcie populácie herpes vírusu typu 2 je spôsobená skutočnosťou, že špecifické protilátky proti herpes vírusu typu 1, nemá požadovaný ochranný účinok s ohľadom na druhý typ patogénu.

Klinické príznaky vírusu herpes simplex typu 2 v 80% prípadov sú lokalizované pri projekcii kože pohlavných orgánov, konečníka, perinea a hýžden. Pre tento typ vírusu, ako aj s herpes vírus typ 1, vyznačujúci sa tým, vývoj asymptomatické klinického obrazu, ale v rovnakom čase, v 75% prípadov genitálneho herpesu recidívy. Nebezpečenstvo herpes vírusu typu 2 je tendencia malignity tkaniva krčnej chrbtice u žien a prostaty u mužov parenchýmu, a preto sa po detekcii protilátok proti vírusu herpes simplex typu 2 je základom pre celoživotné sledovanie nádorových markerov v krvi. Okrem toho gynekológovia zaznamenali negatívny vplyv vírusu herpes simplex typu 2 na reprodukčnú funkciu až po rozvoj sekundárnej neplodnosti.

Laboratórna imunologická diagnostika vírusu herpes simplex typu 2 je identická s diagnózou použitou na detekciu vírusu herpes simplex typu 1. Pred plánovanie tehotenstva je vhodné skúmať nielen nastávajúca matka, ale otec dieťaťa k infekcii vírusu herpes simplex typu 2 u sérologické testy a diagnostiku PCR, čo je materiál pre spermie. Herpes vírus typ 2, ktorý je v aktívnom stave v tele tehotnej ženy, je schopný vyvolať predčasné ukončenie tehotenstva, polyhydramnios, ako aj rozvoj týchto nebezpečných ochorení, ako je neonatálnu herpes, ktorý je v 70% prípadov je príčinou smrti pre novorodencov.

Liečba herpesvírusu typu 2 znamená použitie liekov s preukázanou protivírusovou aktivitou (Acyclovir). Okrem toho je výhodné použiť kombinovanú liečbu herpesvírusu typu 2 s vymenovaním imunokorektívneho liečiva (multivitamínové komplexy, rastlinné adaptogény).

Vírus typu Herpes simplex typu 3

Herpes simplex vírus typu 3 alebo varicella-zoster, infekčné ochorenie nazývané herpes zoster a výhodné spôsoby jeho šírenia vo vzduchu a kontaktné-domácnosť. Po infekcii v detstve herpes vírusu typu 3 vyvoláva rozvoj klinických symptómov ovčie kiahne, po ktorom je teleso vytvorené vo svojom živote vírusu v koncentrácii vírusových častíc v nervových tkanivách. Opakujúce sa príznaky vírusu herpes simplex typu 3 sa prejavujú ako ochorenie nazývané herpes zoster.

Klinické príznaky vírusu herpes simplex typu 3 v pediatrickej praxi sú priaznivé a ich trvanie nepresahuje dva mesiace. Hlavnými patognomonické typu herpes vírus 3 v tejto situácii manifest intenzívne svrbenie a vzhľad vačkov na koži, vrátane pokožky hlavy, vyjadrený intoxikácie syndróm na začiatku choroby.

Aktivácia vírusu herpes simplex typu 3 v dospelosti spôsobuje výskyt typického vezikulárneho vyrážok s lokalizáciou pozdĺž nervových kmeňov. Vzhľad exantému je sprevádzaný vývojom syndrómu intenzívnej bolesti v priebehu lokalizácie nervových kmeňov trvajúcich až dva týždne, horúčkou a výrazným syndrómom intoxikácie. Proces hojenia prvkov vyrážky je sprevádzaný vývojom mierne exprimovaných intrakutánnych ciest. Zmiznutie klinických symptómov herpes zoster je sprevádzané akumuláciou vírusových častíc v nervovom tkanive a jeho nájdením v latentnom stave počas celého života. Epidemiológovia považujú herpesvírus typu 3 za často opakujúcu sa infekčnú patológiu.

Zložitý priebeh herpesu typu 3 sa prejavuje ganglionitídou alebo ganglionovritom. Okrem toho táto kategória pacientov má tendenciu vyvíjať alergické reakcie, kožné vredy, konjunktivitídu a ekzém. Opakovaný priebeh vírusu herpesvírusu typu 3 sa pozoruje so znížením funkcie ľudského imunitného systému.

Liečba vírusu vírusu herpesviru typu 3 by sa mala uskutočňovať výhradne v podmienkach neurologickej nemocnice s následným dispenzárnym pozorovaním pacienta neuropatológa. Bohužiaľ, antivírusová liečba herpes simplex typu 3 nebola vyvinutá dodnes, preto komplexná liečba zahŕňa symptomatické lieky, ktorých použitie je určené na zlepšenie stavu pacienta.

Vírus typu Herpes simplex typu 4

Herpesvírus typu 4 alebo vírus Epstein-Barr je provokatér vývoja takejto infekčnej patológie ako infekčná mononukleóza. Symptómy herpes vírusu typ 4 debut spravidla v čase poklesu funkcie ľudského imunitného systému, ktoré možno pozorovať v rôznych štátoch.

Primárna lokalizácia patologických zmien infekčnej mononukleózy je povrch slizníc ústnej dutiny, lymfatických kolektorov, parenchýmu pečene a sleziny. V počiatočnom štádiu ochorenia sa symptómy herpesvírusu typu 4 vyskytujú vo forme zvýšenia telesnej teploty, výskytu atypických mononukleárov v krvi. Hlavná kategória rizika infekcie vírusom herpesviru typu 4 je osoba dospievania a jediný možný spôsob infekcie je vo vzduchu. Pre infekciu vírusom herpes simplex typu 4 je charakteristická dlhá inkubačná doba patogénu, ktorá môže dosiahnuť dva mesiace.

Debut s klinickými prejavmi herpes vírusu typu 4, je vzhľad človeka ostrý pireticheskoy reakcie intoxikácie príznaky bolesti hlavy, slabosť, myalgia, nasleduje rast prechladnutie symptómov lokalizovaných v nosohltane a orofaryngu.

Medzi diagnostické postupy, čo umožňuje spoľahlivo overiť herpes vírusu typu 4 by mal byť považovaný PCR test, ktorý detekuje DNA vírusu. Liečba vírusu vírusu vírusu typu 4 by mala byť komplexná a kontrolovaná odborníkmi z rôznych zdravotníckych profilov. Základné farmakoterapia z herpes vírusu typu 4 sa skladá z liekov, ktorých činnosť je zameraná na normalizáciu funkcie imunitného systému prístroja pacienta a liečiv patogenetické vzoru (Hepatoprotektory, detoxikácia a giposensibilizuyuschie drogy). Je potrebné pripomenúť, že nedostatok včasné lekárske procesu korekcie je plná malignity a vývoj Burkittovho lymfómu.

Vírus typu Herpes simplex typu 5

Herpesvírus typu 5, nazývaný cytomegalovírus, veľmi zriedkavo vyvoláva vývoj aktívneho klinického obrazu choroby, vo väčšine prípadov infikovaná osoba vyvíja celoživotnú vírusovú infekciu. Medzi možnými spôsobmi prenosu vírusu herpesu 5. typu epidemiológmi sú povolené vzdušné, kontaktné a transplacentárne metódy. Laboratórna diagnostika herpesvírusu typu 5 nie je ťažká a spočíva v detekcii atypických buniek v cykle - cytomegalov.

Klinické príznaky typu herpes vírusu 5 rozvíjajúce oslabenie funkcie ľudského imunitného aparátu po skončení inkubačnej dobe vírusu, ktorý môže predstavovať až dva mesiace. V počiatočnom období príznakov ochorenia typu herpes vírusu 5 môže simulovať vývoj banálne respiračné vírusové infekcie a je vzhľad horúčkovité reakcie, bolesti hlavy a zadnej časti hrdla, bez vizuálnych porážka hltana mandlí a reakcie z lymfatických uzlín.

Mali by sme tiež spomenúť negatívny dopad typu herpes vírus 5 na priebeh tehotenstva, pretože tento typ patogénu voľného prekonáva transplacentárnemu bariéry a stimuluje tvorbu hrubého fetálny malformácie až do vývoja potrat a narodenie mŕtveho dieťaťa. Herpes simplex typu vírus 5 je príčinou novorodenca abnormalitami dieťa rozvoj mozgu, poruchy duševného, ​​mentálneho, čo výrazne zhoršuje ochorenia.

Overenie diagnózy "herpesvírusu typu 5" je možné len po vykonaní komplexného vyšetrenia pacienta (ultrazvuková štúdia ženy počas tehotenstva, vírus s použitím elektrónového mikroskopu a diagnostika PCR). Retrospekčný význam má aj sérologické diagnostické metódy, čo znamená stanovenie titru špecifických antivírusových protilátok v sére infikovanej osoby.

Liečba vírusu vírusu typu 5 je vhodnejšia na začatie plánovania tehotenstva. V prípade neskorého overenia diagnózy stanovuje antivírusová liečba typu 5 vírusu herpes simplex u tehotnej ženy gynekológ spolu s odborníkom na infekčnú chorobu po laboratórnom stanovení aktivity infekčného procesu. Situácia, v ktorej došlo k primárnej infekcii ženy po počatí, je základom pre predčasné ukončenie tehotenstva.

Hlavnou liečbou vírusu herpesvírusu typu 5 je použitie obnoviteľnej vitamínovej terapie, imunomodulačných látok, ako aj symptomatických liekov.

Vírus typu Herpes simplex typu 6

Herpes vírus typu 6 je hlavným etiologickým faktorom pri rozvoji sklerózy multiplex u človeka, ktorý má multifaktoriálne, autoimunitné povahy a preferenčné lokalizáciu patologického procesu v centrálnom systéme štruktúr nervového. Klinické príznaky vírusu herpes simplex typu 6 v tejto situácii robia ich debut v mladom veku. Patogenéza MS je klinický displej infekcie typu herpes vírus 6, dať vzniku chronických zápalových procesov v nervovom tkanive s maximálnou závažnosti patologických procesov v myelínových vrstvách mozgu a následný vývoj degeneratívnych procesov nervového tkaniva.

Liečba herpesvírusu typu 6 je povinná, pretože dlhodobá infekcia ľudského tela s prejavmi aktivity nevyhnutne vyvoláva vznik pretrvávajúcej zdravotnej poruchy, ktorá vedie k postihnutiu. Manifestácia vírusu herpes simplex typu 6 s primárnou progresívnou formou roztrúsenej sklerózy je náchylná k postupnému trvalému zvyšovaniu intenzity bez obdobia zastrašovania patologického procesu. Pri prerušovanom relabujúcom priebehu sa príznaky vírusu herpes simplex typu 6 postupne zvyšujú a postupne sa zastavujú av niektorých pacientoch môžu byť obdobia remisie pomerne dlhé.

Skoré klinické príznaky typu 6 vírusu herpes simplex zahŕňajú nemocitivú slabosť, zvýšenú únavu, tendenciu k depresii, poruchy koordinácie, mierne závažné poruchy všetkých typov citlivosti. V neskorších štádiách ochorenia u človeka je označený vývoj kognitívne poruchy, psycho-emocionálne nestabilitou, zníženie ostrosti videnia, poruchy artikulácie, progresívne dysfágia, zvýšená kŕčovito pripravenosť, zvýšenie prahu bolesti. Charakteristickým znakom typu 6 vírusu herpes simplex je jeho tendencia vyvíjať polymorfné klinické príznaky.

Liečba herpesvírusu typu 6 znamená použitie rôznych skupín liekov, ktorých účinok je zameraný na rôzne väzby v patogenéze vývoja tejto infekčnej patológie. Preto je liečba herpes simplex vírusu typu 6 glukokortikosteroidmi základným princípom tejto kategórie pacientov (prednizolón v dennej dávke 20 mg perorálne). Okrem toho, kombinované terapie herpes vírus typu 6 by mal obsahovať inhibítory proteolýzou, imunomodulátory (Copaxone 20 mg S.C.), intravenóznej imunoglobulín (Sandoglobulin počítané v dennej dávke 0,2 g na kg telesnej hmotnosti).

Vírus typu Herpes simplex typu 7

Príznaky herpes vírusu typu 7 je často v kombinácii s prejavmi rovnakého druhu patogénu 6 a prejavovať rozvoja syndrómu chronickej únavy, ale tiež jedným z faktorov rozvoja rakoviny patológia provokatornyh lymfatického tkaniva.

Klinické príznaky herpes vírus typu 7 sa môže debutovať kedykoľvek, a to aj na pozadí normálnu funkciu ľudského imunitného systému a vývoj objavia nemotivovaný slabosť, nervozita, nadmernú podozrievavosť a sklon k depresii.

Po dlhú dobu má infikovaná osoba subfebrilný stav a nespavosť a s objektívnym vyšetrením pacienta sa zistí lymfadenopatia rôznych skupín lymfatických uzlín. Tieto nešpecifické symptómy vírusu herpesvírusu typu 7 neumožňujú overenie diagnózy v predlaboratórnom štádiu. Ako ďalšie diagnostické opatrenia pre herpes vírus typu 7 by sa mala použiť polymerázová reťazová reakcia na detekciu genetického prístroja vírusu, enzýmového imunosorbentového testu na určenie zvýšenia titra IgG. Pri analýze imunogramu pacienta sa znižuje index T-killerov na pozadí zvyšovania cirkulujúcich imunitných komplexov.

Liečba vírusu herpesvírusu typu 7 sa zásadne nelíši od liečby iných typov vírusu. Bohužiaľ, antivírusová liečba vírusu herpesvírusu typu 7 sa používa nielen na inhibíciu aktivity vírusu, ale skôr na zlepšenie výkonu imunitného aparátu pacienta. Špecifická profylaxia vírusu herpesvírusu typu 7 sa v súčasnosti neuskutočňuje kvôli nedostatku účinnej antiherpetickej vakcíny.

Vírus typu Herpes simplex typu 8

Overovanie vírusu herpes simplex typu 8 sa uskutočnilo relatívne nedávno a zároveň sa preukázal jeho negatívny vplyv na funkciu lymfocytov. Po dlhú dobu herpesvírus typu 8 zachováva znaky života v tele infikovanej osoby, avšak pre jej aktiváciu je nevyhnutným stavom zníženie funkcie imunitného aparátu pacienta. Pretože zdroj šírenia typu 8 vírusu herpes simplex môže pôsobiť ako jedinci trpiaci aktívnou klinickou formou ochorenia a nosičmi vírusu. Pre tento typ patogénu sa vyznačuje rôznymi spôsobmi prenosu infekcie vo forme sexuálnej, vzdušnej, transplacentárnej a intranatálnej infekcie. Pozitívnym faktom je, že aj po prenose vírusu z matky na plod sa príznaky vírusu herpes simplex typu 8 u dieťaťa prakticky neprejavia. Hlavnou rizikovou skupinou pre vývoj klinicky aktívnych foriem ochorenia sú ľudia trpiaci pretrvávajúcim poklesom imunitného systému (HIV-infikovaní, pacienti po transplantácii a rádioterapii).

Symptómy herpes vírusu typu 8 sú rôzne a zapadajú do klinického obrazu Kaposiho sarkómu, lymfómu, Castellaniho choroby. Herpes vírus typu 8, ktoré sa prejavujú Kaposiho sarkóm je systémový onkologické príčiny, klinické markery, ktorých vzhľad je intradermálne nádory sa šíri do vnútorných orgánov cievneho pôvodu.

Klasický variant priebehu vírusu herpes simplex 8. typu sa prejavuje najmä medzi mužskou polovicou ľudstva senilného veku. Primárna lokalizácia patologického procesu je zaznamenaná na koži dolných končatín vo forme mnohých škvŕn a uzlov symetrickej povahy. V časti pacientov sa okrem uzlíkov zaznamenáva aj tvorba intradermálnych veľkých plakov polycyklickej formy tmavo červenej farby, ktoré nemajú jasné hranice a nespôsobujú u človeka nepríjemný pocit a bolestivý syndróm.

V štádiu výrazného klinického obrazu sa herpesvírus typu 8 prejavuje tvorbou výrazného edémového syndrómu s maximálnym vyjadrením na dolných končatinách.

Vírus typu Herpes simplex typu 8 sa môže vyskytnúť s rôznym stupňom zvýšenia a závažnosti klinických prejavov. Tak, v akútnom Samozrejme, že pacient má intenzívnu proliferáciu intradermálne nádorových ložísk so sklonom k ​​rozvoju komplikácií, ako sú vredy, tvorbou hlbokých vredov spôsobených procesy nádoru substrátu rozkladu. V tejto situácii pacient s vírusom typu 8 spôsobil zvýšenú intoxikáciu a rozvoj lymfadenitídy. Trvanie klinického obrazu choroby v tejto situácii nepresiahne šesť mesiacov, po ktorých sa vyskytne smrteľný výskyt.

Väčšia časť infikovanej populácie ukazuje vývoj chronického priebehu herpes vírusu typu 8 s pomalým progresiou klinických symptómov a výrazným účinkom užívania antivírusovej liečby liekom.

S endemickým typom Kaposiho sarkómu, ktorého provokatérom je vírus typu 8 herpes simplex, sa môžu objaviť ako fulminantné, tak chronické klinické príznaky. Fulminantnej HHV-8 je častejšia u detskej populácie v strednej Afrike a jeho charakteristické črty je rýchla progresie rastu nádoru substrátu, rozsiahle lymfatických uzlín a vnútorných orgánov, a kožných prejavov choroby minimálne exprimovaný. Miera úmrtnosti je 80% až 90% a v priemere je tri mesiace po nástupe choroby.

V súvislosti s dlhou dostávajú imunosupresívne lieky, ktoré sa najčastejšie vyskytuje v rekonvalescencii období po transplantácii orgánov, je tu riziko imunosupresívnej typu herpes vírus typu 8, počas ktorého obvykle priaznivá. V tejto situácii je špecifická antivírusová liečba herpes vírus typu 8 sa nepoužíva, a klinické príznaky nezávisle ostrihané po vysadení lieku.

Diagnóza vírusu herpes simplex typu 8, ktorý prebieha vo forme Kaposiho sarkómu, spravidla nie je ťažký pre skúseného odborníka, a to ani pri prvotnom objektívnom vyšetrení. Histologické vyšetrenie vzoriek nádorového substrátu na pokožke má maximálnu spoľahlivosť. Pre diferenciálnu diagnostiku infekcie HIV, u pacienta trpiaceho herpes vírus typu 8 vo forme Kaposiho sarkóm, by mali ImmunoSorbent assay, ktorý zahŕňa stanovenie sérové ​​koncentrácie špecifických protilátok. Istota 99% vo vzťahu k identifikácii typu herpes vírusu 8, má takú metódu, ako polymerázovej reťazovej reakcie, ktorá umožňuje detekovať prítomnosť genetického aparátu vírusov v ľudskom tele. Ako pomocný diagnostických metódach zameraných na stanovenie klinickej formy herpes vírus typu 8, použité ihly biopsia lymfatické uzliny pod ultrazvukovou kontrolou. Aby sa identifikovala lézia patologickým procesom vnútorných orgánov, odporúča sa pre pacienta vykonať počítačovú tomografiu. Keď typ herpes vírusu 8 lézie pľúcneho parenchýmu a BHL by rádiografiu hrudnej dutiny, bronchoskopia a biopsia.

Účinná liečba herpesvírusu typu 8, ktorá sa vyskytuje vo forme Kaposiho sarkómu, bohužiaľ ešte nebola vyvinutá a všetky použité spôsoby liečby sú zamerané len na zmiernenie stavu pacienta. Pri masívnom rozširovaní intradermálnych zmien sa chirurgická liečba neuplatňuje. Ak pacient má jediný uzol, použije sa chirurgická resekcia alebo kryoterapia. Dobrým terapeutickým účinkom pre herpesvírus typu 8 je kombinované použitie cytostatiky s interferónom s výnimkou imunosupresívneho typu Kaposiho sarkómu. V období medzi chemoterapiou je pacientovi preukázaná niekoľko kožných rádioterapií.

Herpes vírus typu 8 prúdiaca v podobe lymfóm primárneho výpotku, patria tiež do kategórie rakoviny, a základom pre jej rozvoj položený tvarovanie transformácia lymfocytov do nádorových buniek. Rozvoj tejto klinickej formy herpes vírus typu 8 predovšetkým u HIV-infikovaných jedincov, a prejavuje vzhľad perikarditídy, pleurálny výpotok a ascites, ktorého obsah je serózna tekutina obsahujúca nádorové bunky.

Pre vytvorenie spoľahlivého diagnózu pacienta s lymfómom serózna membrány spôsobenej herpes vírus typu 8 musí prejsť diagnotsticheskih spektrum aktivít všeobecného klinickej laboratóriu, rádiologických metód inštrumentálne diagnostiky, minimálne invazívnych laparoskopických typy vizualizácia (biopsiou, laparatsentez). Materiál získaný po prepichnutí postihnutej dutiny musí byť nevyhnutne podrobený cytologickému a virologickému vyšetreniu. Vo väčšine situácií môže laboratórny technik rozpoznať špecifické nádorové bunky v aspiračnej tekutine.

Chemoterapeutické liečba typu herpes vírusu 8, prúdiace vo forme lymfóm primárneho výpotku, obvykle dáva pozitívny výsledok, to za predpokladu, jej kombinácii s vysoko aktívnou antiretrovírusovej terapie, farmakologický účinok, ktorý je zameraný na imunitný nedostatočnosti potlačenie vírusu.

Pomerne vzácne klinickej forma herpes vírus typu 8 je Castlemanova choroba, prejavujúce sa zvýšením intratorakálního, mezenterických lymfatických uzlín, nasleduje proliferácia patologického procesu v ostatných skupinách lymfatických kolektorov. Najčastejším patogenetickým typom tejto patológie je hyalin-vaskulárna, ktorá je vo väčšine prípadov asymptomatická. V plazme bunkového typu ochorenia Castleman súbežne s porážkou mezenterických lymfatických uzlín manifestu pacienta výrazný príznaky otravy, anémia a hypergammaglobulinemia. Relatívne vzácne prevedenie patogénne choroba je multifokálne, ktorý je charakterizovaný tým, systémovú lézií v koncentrácii patologického procesu v mediastínu, hrudníka a mezenterických lymfatických uzlín a následný vývoj syndrómu edému a hepatomegália.

Pathomorfologické zmeny v lymfatických uzlinách pomaly postupujú a majú tendenciu kalcinovať. Ako primárne diagnostické opatrenia, ktoré umožňujú podozrenie na porážku lymfatických uzlín s vírusom herpes simplex typu 8, sa používajú ultrazvuk, počítačová tomografia a endoskopia. Na overenie príčinného činidla, ktoré vyvolalo vývoj uvedených symptómov, by sa mala uskutočniť polymerázová reťazová reakcia. A napriek tomu maximálna dôvera v overenie diagnózy je punkčná biopsia postihnutej lymfatickej uzliny.

V prípade systémového poškodenia ľudského tela herpesvírusom typu 8 s použitím rôznych skupín lymfatických uzlín sa používajú metódy rádioterapie, zatiaľ čo v prítomnosti osamelého nádoru je chirurgická liečba účinná.

Herpes vírus - ktorý lekár pomôže? Ak máte alebo máte podozrenie na vznik akéhokoľvek typu vírusu herpes, mali by ste okamžite vyhľadať lekárov ako odborníkov na infekčné ochorenia, gynekológov, chirurgov, rádiológov.